Over de IJssel Projecten 

Samen aan de slag!


Nieuwsgierig?

06 24225098

Winterswijk - Opgavegericht werken borgen

Opgavegericht werken betekent werken met de samenleving aan belangrijke thema's. Dat klinkt logischer dan het is. De meeste gemeenten zo ingericht dat zij wetgeving uitvoeren, de keuzes maken en opdrachtgever zijn. Hoe maak je dan de omslag om écht met de samenleving te bouwen? 

Bij opgavegericht werken is de kunst om als overheid het proces van samen bouwen te delen met de samenleving. Dat betekent andere rollen: faciliteren, de kartrekken, loslaten, ruimte geven aan anderen, samen beslissen en soms achterover leunen. Dit betekent heel wat voor de medewerkers van een gemeente. Voerde je eerst een wet uit, nu is er ruimte om samen te bouwen. Hoe doe je dat?

In Winterswijk help ik mee om te zorgen dat medewerkers hierin kunnen leren en ontwikkelen. Dat zij training krijgen en samen ervaren wat wel en wat niet werkt. Hoe ga je bijvoorbeeld om met weerstand in een groep? En hoe breng je verschillende belangen bij elkaar?    

 De toekomst vraagt om een samenleving die het samen doet! 

Over tien jaar ziet de wereld er anders uit. Mensen zijn mondiger en we staan voor veel complexere vraagstukken. Dat kun je niet alleen oplossen; niet als inwoner en niet als overheid.


Krachten bundelen en samen de schouders eronder dat is het antwoord voor de toekomst! Je niet laten beteugelen door je eigen regels, beleidsstukken en procedures. 


Het is enorm inspirerend om het écht anders te doen en samen met inwoners te werken. Want: de inwoner dat ben jij!